سازنده كولينگ تاور سازنده كولينگ تاور .

سازنده كولينگ تاور

آشنايي با انواع برج خنك كننده _ راه اندازي و نصب كولينگ تاور

برج‌ خنك كننده يا كولينگ تاور چيست؟

برج‌ خنك كننده يا كولينگ تاور يكي از سيستم‌ هاي صنعتي است كه امروزه جهت دفع گرما از يك دستگاه تهويه مطبوع يا يك فرآيند صنعتي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي ‌گيرد. به عبارتي ديگر مي ‌توان گفت كه كولينگ تاور نوعي مبدل حرارتي بزرگ است كه استفاده‌ ها فراواني مي ‌توان از آن كرد. امروزه در بسياري از فرايند هاي شيميايي مانند صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي، صنايع معدني، صنايع هسته‌اي، صنايع غذايي، صنايع دارويي و ... از برج‌ هاي خنك كننده استفاده مي‌ شود. اساس كار برج ‌هاي خنك كننده تبخير سطحي آب و بر قراري تماس مستقيم بين جريان آب و هوا است كه به روش ‌هاي مختلفي صورت مي‌ گيرد.

اساس طراحي برج‌ خنك كننده يا كولينگ تاور تبخير شدن آب به منظور خنك ‌سازي آن است. اين كار به منظور جذب گرما از يك فرايند صنعتي يا يك دستگاه صنعتي صورت مي‌ گيرد. در حقيقت آبي كه وارد كولينگ تاور مي ‌شود، پس از خنك شدن به صورت غير مستقيم يا مستقيم عمليات خنك‌ سازي يك دستگاه صنعتي ديگر را بر عهده مي‌ گيرد يا اين كه از آن براي سرمايش يك مكان استفاده مي ‌شود. امروزه برج ‌هاي خنك كننده اغلب به همان صورت برج‌ هاي مرتفع ساخته مي ‌شوند. اما از تأسيسات ديگري نيز در اين برج‌ ها استفاده مي ‌شود كه نتيجۀ آن افزايش سطح تماس قطرات آب با جريان هوا و در نتيجه بهبود عملكرد كولينگ تاور است.

انواع برج خنك كننده از نظر چگونگي جريان آب مدار:

به طور كلي برج هاي خنك كننده از نظر چگونگي جريان آب سيستم، به دو نوع جريان باز و جريان بسته تقسيم بندي مي شوند:

·        برج خنك كننده مدار باز يا برج خنك كننده مرطوب

تمام برج هاي خنك كننده اي كه در آن آب با هوا تماس مستقيم داشته و قسمتي از آب تبخير مي شود با نام مدار باز شناخته مي شوند كه بايد آبي به مرور زمان به عنوان آب جايگزين وارد مدار آن شود. بنابراين در اين نوع از برج ها مصرف آب وجود دارد. اين برج هاي خنك كننده با نام برج خنك كننده مرطوب يا تبخيري نيز شناخته مي شوند.

·        برج خنك كننده مدار بسته يا برج خنك كننده خشك

اگر آب داغ درون لوله هايي جريان يابد و هوا از اطراف لوله ها توسط فن عبور داده شود، در اين صورت هوا با آب تماس فيزيكي نداشته و به اصطلاح به آن برج خنك كننده مدار بسته (يا برج خنك كننده خشك يا برج خنك كننده هوا خنك) گفته مي شود كه بيشتر به جاي كاربرد واژه برج از نام هاي ديگري مانند مبدل حرارتي هوا خنك يا دراي كولر (Dry Cooler) براي نام گذاري آن استفاده مي شود. علت جلوگيري از برخورد مستقيم آب با هوا، جلوگيري از تبخير آب و نيز ايجاد آلودگي در آب و انتقال آن به هوا است كه با توجه به شرايط آب و هواي پروژه، راندمان مورد نياز، قيمت و ... يكي از دو سيستم برج خنك كننده مدار باز و يا برج خنك كننده مدار بسته مورد استفاده قرار مي گيرد.

دسته بندي برج هاي خنك كننده از نظر جهت جريان هوا

·        برج خنك كننده جريان متقاطع

در برج خنك كننده جريان متقاطع، هوا از ديوار جانبي برج و به صورت افقي و آب داغ به صورت عمودي از بالا به پايين جريان مي يابد و برخورد آن دو به صورت متقاطع (عمود بر هم) است. اين دو جريان وارد پكينگ (پكينگ قطعه اي است پلاستيكي كه سطح تماس آب و هوا را افزايش مي دهد) مي شوند. جريان هوا توسط مكش فن و جريان آب داغ در اثر نيروي جاذبه ايجاد مي شود.

هوا با عبور از لابلاي صفحات پكينگ برج خنك كننده به صورت جريان مغشوش درآمده و در اثر برخورد مستقيم با ذرات آب داغ، گرماي بيش از حد آب را مي گيرد. هوا كه درجه حرارت آن بالا رفته از قسمت بالايي برج خنك كننده جريان متقاطع و از لاي پره هاي فن به بيرون راه پيدا مي كند و آب كه درجه حرارت آن كاهش يافته در صفحه زيرين كولينگ تاور جمع مي شود و از يك لوله خارج مي شود تا دوباره براي خنك كاري دستگاه صنعتي و يا دستگاه تهويه مطبوعي مانند كندانسور چيلر آماده باشد.

·        برج خنك كننده جريان مخالف

در برج خنك كننده جريان مخالف، هوا از قسمت زيرين كولينگ تاور و به شكل عمودي از پايين به بالا و توسط مكش فن، جريان مي يابد. آب داغ نيز پس از افشانده شدن از نازل ها از قسمت بالايي برج خنك كننده جريان مخالف وارد و در اثر نيروي گرانش از بالا به پايين جريان مي يابد و مانند برج خنك كننده جريان متقاطع كه توضيح داده شد، اين دو جريان در پكينگ به هم رسيده و مبادله گرمايي انجام مي دهند. علت استفاده از نازل هاي برج خنك كننده در اين نوع اين است كه دو جريان در خلاف جهت يك ديگر هستند و آب بايد با فشار افشانده شود تا بر جريان هواي رو به بالا غلبه كرده تا بتواند رو پايين حركت كند. بنابرين در برج خنك كننده جريان مخالف از نازل هاي تزريق آب استفاده شده ولي در نوع برج خنك كننده جريان متقاطع استفاده نمي شود.

يك نكته مهم اين كه هوا قسمتي از آب داغ را بخار كرده و قسمتي را نيز به صورت ذرات ريز مايع به همراه خود از كولينگ تاور خارج مي كند كه قبل از فن يك قطعه به نام قطره گير برج خنك كننده قرار مي گيرد كه قطرات آب را جمع و مجددا به كولينگ تاور بر مي گرداند.

دسته بندي كولينگ تاور از نظر جنس شكل ظاهري

·        برج خنك كننده مدور يا گرد

·        برج خنك كننده مكعبي

انواع برج خنك كننده از نظر شكل ظاهري نيز به دو نوع برج خنك كننده  مدور يا گرد و برج خنك كننده مكعبي دسته بندي مي شوند كه معمولا با توجه به جانمايي دستگاه در محل پروژه يكي از اين دو مدل انتخاب و ساخته مي شود.

انواع برج خنك كننده از نظر نحوه مونتاژ

·        نوع چند تكه

·        نوع يك تكه يا يكپارچه

برج هايي با ابعاد بسيار بزرگ به صورت چند تكه ساخته شده (به منظور حمل و نقل آسان به محل مورد نظر) و در محل نصب مونتاژ مي گردند. با اين كار هزينه هاي حمل و نقل كم تر شده و دستگاه بدون مشكل در محل مورد نظر مستقر مي شود. چنان چه در پروژه اي با مشكلات بزرگ بودن دستگاه مواجه باشيم، بايد به صورت چند تكه طراحي و ساخته شود و يا به جاي استفاده از يك برج خنك كننده از دو يا چند برج خنك كن كوچك تر استفاده شود تا همان ظرفيت خنك كاري را داشته باشد.

دسته بندي برج خنك كننده از نظر جنس بدنه

·        برج خنك كننده فايبرگلاس

·        كولينگ تاور فلزي

انواع برج خنك كننده از نظر جنس بدنه به انواع كامپوزيتي، فلزي، بتني و ... دسته بندي مي شوند كه امروزه در ظرفيت هاي كم تر از ۱۲۰۰ تن تبريد، نوع كامپوزيتي به علت مزاياي فراوان كامپوزيت نسبت به فلز، كاربرد گسترده تري دارد. همچنين در ظرفيت هاي بالا تر از ۱۲۰۰ تن تبريد به صورت بتني بايد طراحي و ساخته شود.

نكات مورد توجه در خصوص محل نصب برج خنك كننده

ورود جريان هوا به داخل برج خنك كننده مهم ترين عامل جهت خنك كردن آب به شمار مي ‌رود. در واقع خنك كردن آب داخل برج خنك‌كننده تنها توسط برخورد آب با جريان هواي تازه صورت مي ‌گيرد. وظيفه يك فن در برج خنك كننده نيز افزايش جريان هوا به داخل كولينگ تاور مي باشد تا با برخورد هوا و آب بتوان آب گرم شده را خنك كرد.

مساله فوق درباره برج‌ هايي كه در فضاي باز نصب مي‌ شوند صدق نمي ‌كند و در صورت ورود جريان هوا به داخل اين برج ‌هاي خنك كننده مشكلي وجود نخواهد داشت. اما چنان چه زماني بخواهيم از چندين كولينگ تاور در محلي نزديك به هم ديگر استفاده كنيم بايد اين برج ‌هاي خنك كننده داراي فاصله استاندارد از هم ديگر باشند تا هواي گرم خارج شده از يك كولينگ تاور وارد كولينگ تاور ديگر نشود و بتوان بستر تردد جريان هواي خنك را به خوبي براي برج خنك كننده فراهم كرد.

در برخي مواقع، كولينگ تاور در محلي محصور مابين ديوار و در داخل ساختمان نصب مي ‌شود. در اين حالت بايد موارد زير به خوبي رعايت شود:

به دليل بسته بودن محيط بايد كانال تهويه‌ اي براي خروج هواي گرم شده تعبيه شود تا هرگز هواي گرم شده مجدد توسط فن‌ هاي برج خنك كننده مكش نشود. اين گردش مجدد هوا سبب مي‌ شود تا آبي كه از كولينگ تاور خنك مي شود باز هم گرم بماند. دليل اين امر نيز وجود رطوبت بالا در برج خنك كننده است كه راندمان خنك كاري آن را به شدت كاهش مي دهد.

اطراف برج خنك كننده بايد داراي فضاي كافي باشد و جريان هوا به‌ خوبي و به ‌راحتي بتواند وارد كولينگ تاور شود.

براي نصب برج خنك ‌كننده بايد محل نصب كولينگ تاور داراي استحكام بالايي باشد. هنگام ورود آب به داخل برج برج خنك كن، وزن آن به شدت افزايش يافته و همين امر سبب مي‌ شود تا برج خنك‌ كننده سنگين شود. اگر محيط نصب داراي استحكام بالا نباشد ممكن است خطرات جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.

در برخي مواقع براي افزايش كارايي برج خنك ‌كننده ممكن است لازم شود كه تجهيزات اضافي روي آن نصب شود. به همين خاطر، در تعيين محل نصب كولينگ تاور بايد اين مورد نيز در نظر گرفته شود.

به دليل وجود جريان آب در برج خنك ‌كننده، پس از مدتي ممكن است قطعات داخلي كولينگ تاور دچار خوردگي و استهلاك شوند. بنابراين نياز است كه حتماً سرويس ‌هاي دوره ‌اي برج به خوبي صورت گيرد.

در صورتي كه قصد خريد انواع برج خنك كننده داريد، كارشناسان فروش مهتاب گستر آماده اند تا شما را در يك انتخاب مناسب ياري كنند.

راه اندازي برج خنك كننده

كاركرد درست يك تجهيز صنعتي زماني تضمين خواهد شد كه عمليات نگهداري به صورت منظم و اصولي صورت پذيرد. عمليات نگهداري كولينگ تاور شامل مراحل متعددي مي‌ باشد كه رعايت اين موارد مي ‌تواند تاثير به سزايي در ثبات راندمان سيستم داشته باشد. عدم رعايت نكات اصولي در حفظ و نگهداري برج خنك كن سبب افول و نزول كارايي مناسب آن مي شود. نزول راندمان در برج خنك كننده موجب افزايش دماي آب سرد و اختلال در كندانسور دستگاه هاي ديگر مي شود.

اگر كولينگ تاور صنعتي در صنعت به كار برده شده باشد راندمان توليد كاهش خواهد يافت. حتي اگر برج خنك كن در جهت خنك كاري چيلر مورد كاربرد باشد با كاهش راندمان وي، چيلر نيز عملكرد درستي نخواهد داشت. عملكرد يك سيستم همانند يك ساعت مي باشد و چنان چه هر يك از اجزاء كارايي مفيد نداشته باشد عملكرد كلي نيز مختلف مي‌ شود.

اصول نگهداري و مراقبت از كولينگ تاور

·        شستشو منظم فيلتر هاي هوا در صورت وجود

·        خالي كردن منظم توري آشغال گير در تشتك

·        تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه آب در مدار آب شناور

·        چك كردن تنظيم دستي يا اتوماتيك جريان زيراب يا بلودان

·        تخليه آب تشتك در فصول سرد و در زمان خاموشي برج خنك كننده

·        احياء رزين سختي گير نصب شده در مدار آب جبراني در صورت وجود

·        شستشو قطعات داخلي از جمله نازل ها، پكينگ ها و تشتك ذخيره آب

·        تنطيم بالانس تيغه هاي فن و چك كردن عملكرد پروانه (عدم لرزش ، مكش خوب هوا

·        كنترل ميزان املاح موجود در تشتك و كاهش آن با تنظيم بلودان و تصفيه آب چرخشي

·        بازديد دوره اي قطعات داخلي و چك نمودن كاركرد هر يك از اجزاي دروني كولينگ تاور

·        كنترل سيستم پايپينگ و لوله كشي به طور منظم و جلوگيري از ايجاد نشتي و خرابي هاي بيشتر

·        سرويس منظم و دوره اي توسط كارشناسان شركت سازنده در طول دوره خدمات پس از فروش

·   چك كردن دائمي دماي موتور و چك نمودن آمپر مصرفي آن و مقايسه آن با آمپر نامي قيد شده بر روي پلاك دستگاه

·   مشاهده كردن ميزان سطح آب تشت آب (در صورت مشاهده كاهش سطح آب شناور را چك نماييد و بلودان رو موقتاً قطع نماييد.)

گروه توليدي و صنعتي مهتاب گستر به عنوان مرجع تخصصي فروش انواع تجهيزات در حوزه تهويه مطبوع، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي، انواع كولينگ تاور و قطعات برج خنك كننده، منبع كويل دار، پمپ و سيستم هاي آبرساني، سيستم هاي تصفيه آب و هوا با تنوع بسيار زياد از لحاظ برند و مدل، با داشتن تيمي فني و متخصص تلاش دارد تا بهترين كيفيت و رضايت را از آن هموطنان و به ويژه صنعت گران نمايد.

در صورتي كه قصد خريد كولينگ تاور و محصولات مشابه را داريد، مي توانيد با دريافت قيمت كولينگ تاور و مشورت كارشناسان فروش مهتاب گستر انتخاب بهتري داشته باشيد.

مجموعه صنعتي مهتاب گستر در زمينه توليد برج خنك كننده به صورت حرفه اي در حال فعاليت است. شما هر گونه نيازي كه به انواع برج خنك كننده و ديگر مدل ها كه داشته باشيد توسط كادر مجرب و حرفه اي ما در كم ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت به شما ارائه مي شود.

قيمت برج خنك كننده با توجه به نوع آن، جنس بدنه و ظرفيتش مشخص مي شود. مشتريان گرامي مي توانند جهت خريد انواع برج هاي خنك كننده و همچنين اطلاع از بروز ترين قيمت برج خنك كننده با كارشناسان مجموعه مهتاب گستر در ارتباط باشند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص برج خنك كننده و نحوه توليد آن به سايت مهتاب گستر مراجعه نماييد.

براي ثبت سفارش با ما در تماس باشيد: 09127883721 – 66706377 – 66709528


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۲۷:۰۶ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)